ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงานตัวนักศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษา

การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Google Chrome และ Mozilla Firefox เท่านั้น